Ιατρείο

Οι ασθενείς λαμβάνουν ορθοδοντικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με καινοτόμες μεθόδους και σύγχρονο εξοπλισμό. Τηρούνται και ακολουθούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες προστασίας και τα πρωτόκολλα υγιεινής.